زبان بدن (body-language)

زبان بدن

آشکار سازی واقعیت درون شما با زبان بدن
زبان بدن بسیار قدیمی تر و درونی تر از زبان گفتار برای انسان هاست. به گفته پروفسور آلبرت محرابیان در کتاب ” پیام های خاموش ” ۵۵ درصد ارتباطات از طریق زبان بدن اتفاق می افتد. افراد به محض دیدن شما به طور حسی، برداشتی کلی از شما خواهند داشت که زبان بدن این تصورات را شکل داده، تائید می کند و یا تغییر می دهد. در واقع زبان بدن خیلی پیش از این، در مغز برنامه ریزی شده است، حتی افرادی که مادرزاد نابینا به دنیا می آیند زبان بدن مشابهی با افراد بینا دارند.

شاید قدرت زبان بدن به بهترین صورت در این جمله مشهور امی کودی خلاصه شده باشد :

«حالات غیر کلامی ما تصورات و احساسات دیگران نسبت به ما را کنترل می کند».

در سال های اخیر، مطالعات جالبی که در هاروارد، پرینستون و دیگر دانشگاه های برتر انجام شده، جنبه های جدیدی از زبان بدن و استفاده از آن را آشکار کرده است. بنابراین در حالی که قدرت زبان در انتقال درست پیام بسیار اهمیت دارد، قدرت زبان بدن می تواند عامل تعیین کننده در شکل گیری احساس ما نسبت به دیگران باشد.

بدن بهتر از چهره احساسات را انتقال می دهد

همه ما با این دانش بزرگ می شویم که چگونه بر اساس حالات چهره با یکدیگر تعامل کنیم، در حالی که ممکن است چهره بهترین ابزار در این خصوص نباشد.

محققان دانشگاه پرینستون آزمایش بسیار ساده ای انجام دادند. آنها از افراد شرکت کننده در آزمایش خواستند تا از روی عکس افراد در مورد اینکه آنها احساس شادی، پیروزی، غم و یا شکست می کنند، قضاوت کنند. در بعضی از این عکس ها فقط حالات چهره مشخص بود، بعضی ها زبان بدن را نشان می داد و در بعضی عکس ها هر دو این موارد دیده می شد.

خودتان را امتحان کنید، به عکس های زیر نگاه کنید و با توجه به صورت بازیکنان تنیس در سمت راست حدس بزنید آیا آنها احساس پیروزی یا شکست می کنند.

زبان بدن

نتایج به دست آمده بسیار شگفت انگیز بود.

«در چهار آزمایش جداگانه، شرکت گنندگان اغلب احساسات عکس هایی را درست تشخیص دادند که حالات بدن را به تنهایی یا در کنار چهره نشان می داد تا عکس هایی که فقط حالات چهره در آن ها مشخص بود».