چرا مهارت برقراری ارتباط در کسب موفقیت مهم است؟

هر فرد شاغل به صورت میانگین در هر هفته ۴۴ ساعت را در محیط کار می گذراند و بنابر تحقیقات انجام شده در هر ساعت کاری، یک فرد بطور میانگین ۵۰ دقیقه آن را در هر حال ارتباط برقرار کردن با دیگران است. آیا جای شکی باقی می‌ماند که مهارت برقراری ارتباط مهمترین عامل موفقیت در محیط کار است؟
تحقیقات آماری نشان داده‌اند که بیش از ۹۰ درصد موفقیت‌های بزرگ شغلی به دلیل توانایی در برقراری ارتباط مفید و موثر بوده است. جالب است که بدانید حتی اگر به دنبال موفقیت خیلی بزرگ هم نباشید باز ناچارید که یاد بگیرید ارتباط مفید برقرار کنید. احتمالا سوال می ‌پرسید: «چرا؟». برای اینکه از ضررها دور بمانید! ارتباطات کاری همان اندازه که می‌توانند مفید و سبب موفقیت باشند، توانایی ضرر و آسیب رساندن دارند. و مفید بودن یا مضر بودن آن‌ها کاملا در دست شماست به شرط اینکه مهارت‌های لازم را داشته باشید. وگرنه روابط به شما آسیب خواهند زد.
اما مهارت‌های لازم برای برقراری ارتباط موثر چه هستند؟ مقالات و منابع زیادی ممکن است بخوانید که این توانایی و مهارت ها را به صورت موردی و با توضیحی مختصر بیان کرده باشند. مطالعه این منابع اگرچه خوبند اما تاثیر زیادی بر تغییر رفتار شما نخواهند داشت. برای یادگیری مهارت برقراری ارتباط و تسلط بر روی آن، یک روند آموزشی طبقه بندی شده نیاز است.